PROMOTION OTARU GRAND (PTT 62)

เงื่อนไข
1. สามารถซื้อเมนู Tajima Wagyu Don จากราคาปกติ 450.- ลด 30% เหลือ 315.- เท่านั้น
2. เฉพาะทานที่ร้านเท่านั้น
3. ราคาในภาพไม่ร่วมส่วนลดเพิ่มเติมกับบัตรสมาชิกและบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ
4. เฉพาะวันที่ 30 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2567 เท่านั้น
5. สินค้ามีจำนวนจำกัด
* ราคาข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % * Service Charge 3%

เงื่อนไข
1. ทานอาหารครบ 500 บาทขึ้นไปไม่รวมภาษี / บิล
2. @LINE : @otarugrand และกดรับคูปอง 1 ไอดี / ชิ้น / วัน
3. เฉพาะทานที่ร้านเท่านั้น
4. สินค้ามีจำนวนจำกัด
5. เฉพาะวันที่ 30 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2567 เท่านั้น

เงื่อนไข
1. สามารถซื้อเมนู Hachi Don จากราคาปกติ 790.- ลด 50% เหลือ 395.- 1 สิทธิ / Member / บิล / วัน เท่านั้น
2. เฉพาะทานที่ร้านเท่านั้น
3. ราคาในภาพไม่ร่วมส่วนลดเพิ่มเติมกับบัตรสมาชิกและบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ
4. เฉพาะวันที่ 30 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2567 เท่านั้น
5. สินค้ามีจำนวนจำกัด
* ราคาข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % * Service Charge 3

เงื่อนไข
1.ซื้อ Foie Gras Nikiri (ราคาคำละ 290 บาท) 2 คำในราคาปกติ รับฟรีทันที 1 คำ
2. สงวนสิทธิ Premium Foie Gras Nikiri ไม่เกิน 5 Set/ Membership / วัน
3. ราคาไม่ร่วมกับบัตรสมาชิกและบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ
4. เฉพาะวันที่ 30 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2567 เท่านั้น
5. สินค้ามีจำนวนจำกัด
* ราคาข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % * Service Charge 3%

เงื่อนไข
1.ซื้อ Akami Nikiri (ราคาคำละ 180 บาท), Chutoro Nikiri (ราคาคำละ 240บาท) , Otoro Nikiri (ราคาคำละ 250 บาท) คำใดก็ได้ 1 คำในราคาปกติ รับฟรีทันที 1 คำ
2. สงวนสิทธิ Akami nikiri,Chutoro nikiri,Otoro nikiri ไม่เกิน 5 Set/ Membership / วัน
3. ราคาไม่ร่วมกับบัตรสมาชิกและบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ
4. เฉพาะวันที่ 30 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2567 เท่านั้น
5. สินค้ามีจำนวนจำกัด
* ราคาข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % * Service Charge 3%

เงื่อนไข
1. Salmon Sashimi 3 Pcs. ราคา 99.-
2. จำกัด 2 Set / Membership / วัน
3. ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่ร่วมกับส่วนลดบัตรสมาชิก
4. เฉพาะวันที่ 30 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2567 เท่านั้น
5. เฉพาะทานที่ร้านเท่านั้น
* ราคาข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % * Service Charge 3%

เงื่อนไข
1. ทานอาหารครบ 500 บาทขึ้นไปไม่รวมภาษี / บิล
2. ให้ดาวบน Facebook กดแนะนำเพจ
3. เปิดสาธารณะ
4. สงวนสิทธิ์ลูกค้าที่ทำครบข้อ 1,2,3 เท่านั้น
5. เฉพาะทานที่ร้านเท่านั้น
6. สินค้ามีจำนวนจำกัด
7. เฉพาะวันที่ 30 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2567 เท่านั้น

เงื่อนไข
1. สิทธิเฉพาะผู้ถือบัตร Grand Member Card
2. รับได้เฉพาะเดือนเกิด 1 ครั้ง / Member / 1 ปี
3. สงวงสิทธิไม่สามารถเปลี่ยนหน้าเค้กได้
4. เฉพาะวันที่ 30 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2567 เท่านั้น
5. เฉพาะทานที่ร้านเท่านั้น