DERIVERY FREE

1.สั่งอาหารครบ 1,000 บาทขึ้นไป ไม่รวมVAT7% ส่งฟรีในระยะ 15 Km.
2. ราคาอาหารไม่ครบ 1,000 บาท คิดค่าส่งตามระยะทางของลูกค้า
3. หากเกินระยะ 15 Km. ลูกค้าจ่ายค่าส่งตามระยะทางเองทั้งหมด

สั่งอาหารได้ที่

1.สาขาราชพฤกษ์ ติดต่อ 061-329-8989 หรือ @sushiotaru หรือคลิกด้านล่าง

2.สาขาวิภาวดี 62 ติดต่อ 081-523-8999 หรือ @otarugrand หรือคลิกด้านล่าง