MEMBER

เฉพาะสาขาราชพฤกษ์

แจ้งเปลี่ยนแปลงสิทธิบัตรสมาชิกตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566

งื่อนไข Privilege Card

เงื่อนไข

 1. สมัครสมาชิก 100 บาทได้รับส่วนลด 10% เฉพาะเมนูที่ร่วมรายการลด
 2. บัตรสมาชิกทุกระดับมีอายุ 1 ปี หรือตามเงื่อนไขที่กำหนด
 3. กรุณาแจ้งเบอร์สมาชิกกับพนักงานก่อนชำระเงิน
 4. สะสม point แลกรับของพรีเมี่ยม / เมนูอาหาร
 5. สะสมครบ 50 Point อัพเกรดเป็น VIP CARD
 6. บริษัทฯ ขอสงวงสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงบัตรสมาชิกโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. การตัดสินใจของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด

*หมวดหมู่สินค้าที่ร่วมกับบัตรสมาชิก 13 หมวดสินค้ายกเว้นบางรายการ
** บัตรสมาชิกที่สมัครผ่าน LINE@ ฟรีทางร้านขอสงวนสิทธิยกเลิกทุกกรณี

เงื่อนไข VIP Card

เงื่อนไข

 1. รับส่วนลด 15% เฉพาะเมนูที่ร่วมรายการลด
 2. บัตรสมาชิกทุกระดับมีอายุ 1 ปี หรือตามเงื่อนไขที่กำหนด
 3. กรุณาแจ้งเบอร์สมาชิกกับพนักงานก่อนชำระเงิน
 4. สะสม point แลกรับของพรีเมี่ยม / เมนูอาหาร
 5. เดือนเกิดรับฟรี Younggurt ฟรี 1 ครั้ง / VIP Card / 1 ปี
 6. รับสิทธิจองห้อง VIP ฟรี 1 ครั้งในเดือนเกิดจำกัดเวลา 2 ชั่วโมง โดยการสำรองที่นั่งล่วงหน้าเฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์เท่านั้น
 7. บริษัทฯ ขอสงวงสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงบัตรสมาชิกโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. การตัดสินใจของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด

*หมวดหมู่สินค้าที่ร่วมกับบัตรสมาชิก 13 หมวดสินค้ายกเว้นบางรายการ