โปรโมชั่น Salmon Sashimi 77 บาท

เงื่อนไข
1. จำกัด 5 set / Membership
2. เฉพาะวันที่ 12 – 15 กรกฎาคม 65
3. ราคาไม่ร่วมกับบัตรสมาชิก
4. สาขาราชพฤกษ์เท่านั้น