แชะ เช็ค แชร์ เดือนกรกฎาคม 2565

เงื่อนไข
1.ทานอาหารครบ 500 บาทขึ้นไปไม่รวมภาษี / บิล
2.ถ่ายรูปสินค้า / อาหาร
3.Check-in
4.แชร์บน FB เปิด Public
5.สงวนสิทธิ์ลูกค้าที่ทำครบข้อ 1,2,3 เท่านั้น
6.เฉพาะทานที่ร้านเท่านั้น
7.สินค้ามีจำนวนจำกัด
8.เฉพาะวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2565