8-9 JAN 2022 กิจกรรมวันเด็ก

เงื่อนไข
1. เมื่อทานอาหารที่ร้านครบ 500 บาทไม่รวมภาษีรับฟรีไอศครีมแบบโคน 1 โคน/ใบเสร็จ
2. เมื่อทานอาหารที่ร้านครบ 1000 บาทขึ้นไปไม่รวมภาษีรับฟรีไอศรีมแบบโคน 2 โคน/ใบเสร็จ
3. เฉพาะวันที่ 8 – 9 มกราคม 2565
4. สินค้ามีจำนวนจำกัด
5. นำใบเสร็จมาแลกรับไอศครีมได้ภายในวันที่มาทานเท่านั้น
6. กรณีที่โคนหมดทานร้านของสงวงสิทธิ์ให้เป็นแบบถ้วยแทน
7. เฉพาะสาขาราชพฤกษ์เท่านั้น